AndroiDiéta
Emeljük vizespoharunkat!
2014. márc. 11., Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet

Az Országos Élelmezés- és Táplálkozás- tudományi Intézet (OÉTI) az idén ötödik alkalommal hirdeti meg 2014. március 24-e és március 28-a között a vízfogyasztást népszerűsítő HAPPY-hét (Hungarian Aqua Promoting Program in the Young – Magyarországi vízfogyasztást népszerűsítő program a fiatalok körében) programját, az általános iskolák számára.

Egyre több gyermek ismeri meg tanórákon az OÉTI által kidolgozott, kreativitást, ügyességet igénylő feladatok, interaktív oktatóanyag segítségével az egészséges folyadékfogyasztási szokásokat. 2010 óta folyamatosan növekszik a csatlakozó oktatási-, nevelési intézmények száma. Az elmúlt négy esztendőben közel 130.000 gyermek tapasztalhatta meg a gyakorlatban is a vízfogyasztás előnyeit. 2013-ban több mint 41.000 tanuló ihatott vizet a HAPPY-hét keretében, vízforgalmazó vállalatok által felajánlott palackos vagy ballonos víz révén, és az intézmények által biztosított, étkezőkbe, osztálytermekbe kihelyezett vizeskancsókból.

2013-ban a felmérésben részt vett iskolák 65 százalékában nem, vagy csak korlátozottan jutottak ingyenes ivóvízhez a tanulók. Ezért a HAPPY-hét hosszú távú céljai között szerepel továbbra is, hogy minden iskolában a mosdókon kívül is hozzáférhető legyen az ingyenes ivóvíz, növekedjen a gyermekek víz- és csökkenjen a cukrosüdítő- fogyasztása, hozzájárulva ezzel is a gyermekkori elhízás megelőzéséhez.
Az ebben az esztendőben ötödik születésnapját ünneplő program eredményesnek bizonyult: a diákok egészségesebb folyadékfogyasztási szokásokat alakítottak ki, több intézményben vizeskancsókat helyeztek ki az iskolában (tanteremben, étkezőben).