Szexteszt-eredmények
2012. jan. 6., Dr. Klujber Valéria

Összehasonlítottam az Ifjúsági Magazin Nagy Szextesztjének néhány eredményét az Országos Gyermekegészségügyi Intézet HBSC-vizsgálatában kapott adatokkal. Ez így lehet, hogy nem tűnik érdekesnek, de a számok azok!

HBSC vizsgálat 4552 fő2010. február-májusban kérdőív az iskolákban, névtelenül a tanulók maguk töltötték ki.Átlagosan egyharmaduk jelölte meg, hogy 14 évesen vagy annál korábban élte át az első nemiaktust.

A fiúk és a lányok között jelentős különbség mutatkozott: 14 évesen vagy fiatalabban kezdte a szexuális életet a fiúk 39,8%-a, illetve a lányok 25,3%-a.
A szexuálisan aktív tanulók közül mindkét évfolyamban (9. és 11.) az óvszer a leggyakrabban alkalmazott védekezési mód. Önmagában való használata a két évfolyamban együtt 56,2%,Védekezés nélküli szexuális kapcsolata volt utoljára a fiúk 11,4%-ának, a lányok 8,8%-ának.

Az Ifjúsági Magazin Nagy Szextesztjében több mint hatezren válaszoltak a neon oldalán feltett kérdésekre 2011. szeptember-októberében:
15 éves kor előtt a válaszolók 21% vesztette el a szüzességét.
61% óvszerrel védekezik, 7% nem védekezik.

A HBSC vizsgálat adatai várhatóan az országra jellemzők, mivel földrajzi elhelyezkedés (régiók), településtípus (fővárosi kerületek, megyei jogú városok, egyéb városok, nagyközségek, községek) a középiskolák képzési típusa (gimnázium, szakközépiskola, szakiskola/szakmunkásképző) és az iskolafenntartó típusa (önkormányzat, vagy egyéb) szerint reprezentatív mintát mértünk, vagyis olyan arányban fordultak elő ezek az iskolatípusok a mintában, mint az országos arányuk.

Az online tesztet nem tudjuk, hogy milyen feltételekkel lehetett kitölteni.
Annál meglepőbb, hogy ilyen nagy a hasonlóság a két adatsor között. Ráadásul a szabályos felmérés adatai a kedvezőtlenebbek, tehát itt korábban kezdték a válaszolók a szexuális életet, kevesebben védekeznek óvszerrel és több a nem védekezők aránya is.
Akárhogy is, de nemzetközi összehasonlításban nincs miért szégyenkeznünk.