AndroiDiéta
Relaxáció
2013. máj. 28., Németh Piroska nyomán

A stresszel történő megbirkózás kitűnő eszközét, a relaxációt minden tanulónak meg kéne ismernie. A relaxációs módszerek az oktatásban-nevelésben egyrészt a testnevelés részeként, másrészt az elméleti órákon is használhatók.

A relaxáció az alábbi hatások alapján segíti az oktatás-nevelés céljait:

Feszültséget szabályoz (1) megterhelő helyzetekben, pl. dolgozat előtt, vizsga előtt, vizsgára való felkészülésben.

Feszültséget szabályoz (2) ráhangolódáskor, pl. a szünetből visszatérve, az órai munka megkezdésekor a figyelem összpontosításához. Következtében az óra alatti „üresjáratok” csökkennek.

A motivációt fokozza a tantárgyhoz való személyes viszony kialakítása révén.
Az analógiák keresése: Ez azt jelenti többek között, hogy egy-egy tantárgyi kifejezéssel kapcsolatban a diák megkeresi a saját környezetében, életében eddig megtapasztalt jelenségeket. Ezek felfedezése közelebb viszi őt érzelmileg is a tananyaghoz, így biztonságosabban, otthonosabban mozog a tantárgyban, azt érzi, hogy köze van hozzá. Az agy könnyebben illeszti, kapcsolja az így közel hozott fogalomhoz a további új információkat.

A logikus deduktív gondolkodást a rendszeres gyakorlás által segíti, mederben tartja, a gondolkodási kapacitást növeli, ezáltal a tanuló több logikai lépést tud megtenni, nagyobb eséllyel jut el a feladat megoldásához, jobban be tudja fejezni a feladatokat.

A kreativitást, induktív gondolkodást a befogadó figyelem fejlesztése által segíti, a tanuló könnyebben talál új megoldásokat.

Testképe, önképe, önismerete fejlődik, nagyobb jártassága lesz ezeken a területeken, ami pedig a pályaorientációt segíti. Könnyebben rátalál a neki való útra, jövőképre, ahol jobban megfelelteti egymásnak a vágyott céljait, és reálisan elérhető, kifejleszthető készségeit.

Kiemelten fejleszti a gondolkodási funkciók közül a figyelmet és a memóriát.

Agresszió csökkentő hatása az iskolákban egyre fontosabb szempont.Rendszeres relaxálás esetén az agresszív viselkedés csökkenése várható a  feszültség tudatos kontrolljának, a feszültség-szabályozásnak a hozadékaként: a rendszeres gyakorlóban ugyanis kialakul a feszültség jobb tolerálása, ezért csökken az agresszív vagy egyéb deviáns feszültség-levezetés.