Gyermekként mihez van jogom?
2021. nov. 20., Toma Andrea

Hazánk 30 éve csatlakozott az ENSZ Gyermekjogi Egyezményéhez. November 20-án ünnepeljük a Gyermeki Jogok Nemzetközi Napját.

Szerencsére egyre szélesebb körben ismerik a gyermeki jogokat hazánkban, azonban elég széles skálán mozog a megítélésük. Vannak, akik úgy vélik ez egy nagyon fontos alapjog, mások viszont fegyvernek érzik, melyet a gyermekek kezébe adunk és visszaélésre alkalmasnak találják. Sokan azt gondolják, hogy a gyermeki jogokat együtt kellene tárgyalni a kötelességekkel. Ez azonban téves nézet, melynek az az oka, hogy kevéssé ismerik a gyermekeket megillető jogokat.

Mit tartalmaz, vagyis milyen jogaid vannak?

Védelem

A gyermekek biztonságának védelme, többek között a bántalmazás minden formája-, az elhanyagolás- és a kizsákmányolás elleni védelmet jelenti. Ide tartozik például a menekült gyermekek speciális védelme, a háborús konfliktusokban való részvétel tilalma, a szexuális kizsákmányolás valamint a gyermekmunka tilalma.

Ellátás, gondozás

A gyermekek alapvető létszükségleteinek biztosítása, amely az egészséges testi és lelki fejlődésükhöz szükséges, például megfelelő táplálék és egészségügyi ellátás biztosítása, vagy az alapvető oktatáshoz való jog.

Részvétel

A gyermekek képességeik fejlődésével egyre inkább képesek dönteni és aktívan részt venni egy közösség életében. Az egyezmény biztosítani kívánja számukra az információhoz való, a gondolat-, vallás-, lelkiismeret-, valamint a véleménynyilvánítás szabadságát és az egyesüléshez való jogot.

 

Miért különleges a Gyermekjogi Egyezmény?

A Gyermekjogi Egyezmény a világon a legszélesebb körben elfogadott egyezmény, amelyet az Amerikai Egyesült Államok kivételével minden ország aláírt. Ez azt jelenti, hogy az országok magukra nézve kötelezőnek ismerik el a benne foglaltakat és a saját nemzeti jogrendjükbe emelik annak előírásait. Magyarország a rendszerváltás után, a volt szocialista országok közül elsőként fogadta el, hirdette ki az Egyezményt az 1991-ben.

A gyermekjogok értelmében a világon mindenhol ugyan olyan jogok illetik meg a 18 éven aluli gyermekeket. Természetesen ezt nem lehet mindenhol azonos szinten megtenni, mert az országoknak eltérő életfeltételeik vannak, azonban az államoknak minden eszközzel törekedni kell arra, hogy a lehető legszélesebb értelemben biztosítsák az egyezményben foglalt jogokat, nemzetiségre, bőrszínre, vallásra, nemre vagy fogyatékkal élésre való tekintet nélkül.

Miért fontosak a gyermekjogok?

A jogok segítenek abban, hogy biztonságban és boldogan élhess.

A jogaidat törvények védik.

Fontos tudnod, hogy ezek a jogok születésed óta megilletnek, ezért nem kell tenned semmit. Pusztán az, hogy megszülettél és gyermek vagy fokozott védelmet élvezel a társadalom részéről. Ez azt jelenti, ha jogaid vannak, akkor ezeknek a jogoknak az érvényesítéséért másoknak (felnőtteknek) kötelessége mindent megtenni annak érdekében, hogy te biztonságban, egészségben nőhess fel és a lehető legboldogabb életet tudd élni.

Sokszor előkerül a kötelesség kérdése is.

Neked is van kötelességed ezen a területen. Például, ha ismered a jogaidat, akkor kötelességed mások jogait tiszteletben tartanod. Ha ismered a jogaidat, akkor tudsz velük élni. Megtanulod az együttműködést másokkal és azt is megtanulod, hogy az igényeidet, szükségleteidet hogyan juttasd kifejezésre.

Ha többet szeretnél tudni a gyermekjogokról: