Az iskola iránti attitűd
2023. szept. 1., Dr. Klujber Valéria

Egy 2017-es országos kutatás alapján. Te mit gondolsz?

A tanulók többsége (73,8%) valamilyen mértékben, de szereti iskoláját. Jóval több olyan diák van, aki nagyon szereti az iskolát (tízből három), mint aki egyáltalán nem (tízből közel egy). A lányok közt több mint 7%-kal nagyobb az iskolát nagyon szeretők aránya, mint a fiúk között, s ez a különbség szignifikáns. Az iskolát ennél kevésbé kedvelők között magasabb a fiúk aránya (16.1. ábra). 

16.1. ábra Az 5–11. évfolyamos tanulók iskola iránti attitűdje nem szerint (N = 6095)


Az iskolát egyáltalán nem kedvelő tanulók aránya a 7. osztályban, míg az iskolát nagyon szeretők aránya a 9. osztályban a legmagasabb. Korcsoportok szerint nem rajzolódik ki egyértelmű mintázat az iskola iránti attitűd különbségeiben, de elmondható, hogy az 5. és 9. osztályhoz képest a 7. és a 11. osztályban negatívabb az iskola megítélése (16.1. táblázat).


 

A középiskolás tanulók iskolához való viszonyát képzéstípusok szerint is megvizsgáltuk. Az iskolájukat nagyon szeretők aránya szignifikánsan alacsonyabb az érettségit nem adó (25,2%), mint az érettségit adó iskolákban (33,0%).

A teljes tanulmányt bárki megnézheti itt:

http://www.egeszseg.hu/szakmai_oldalak/assets/cikkek/16-05/egeszseg-es-egeszsgegmagatartas-iskolaskorban-2014.pdf