Szex - Házasság előtt vagy után?
2014. jún. 9., Kiss Éva

Kényes téma, és rendkívül megosztó. Általában rendkívül érzékenyen és hevesen reagál mindkét szélsőséges tábor egymás érveire.

Szinte kivétel nélkül minden egyház tiltja, sőt elítéli a házasság előtti szexet, mondván az csak a házasságban elfogadott. A keresztény egyházak többsége a szexuális életnek a gyermeknemzésben betöltött szerepét hangsúlyozza és a családok válságából abban lát kiutat, ha a fiatalok csak a házassági eskü után lesznek egymáséi. Szinte egyértelműen kijelenthető tehát, hogy a legtöbb ember vallási alapon, meggyőződésből köt szűzen házasságot.
A másik véglet, akik teljesen szabad utat adva ösztön-késztetéseiknek, elég hamar igen nagy szexuális tapasztalatra tesznek szert.
Az "Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása" című kutatás 2010-es beszámolójából tudjuk, hogy a megkérdezett 11. évfolyam diákjainak 53 %-ának már volt szexuális kapcsolata. Az életkor előrehaladtával ez az arány tovább nő.

Mik a realitások?

Manapság, az elköteleződés, a házasságkötés és gyermekvállalás időpontja kitolódott a 30-as évek környékére. A tanulmányok befejezése, a szülőktől való érzelmi és anyagi leválás, a munkaerőpiacra való betörés, a szakmai identitás kialakítása, az egzisztenciális biztonság megteremtése, és nem utolsó sorban a párválasztás egy mai huszonéves nagy - és egyáltalán nem könnyű – élet-feladatai.

Az emberi élet minőségének egyik fokmérője a párkapcsolat. Általában középiskolásként, vagy az egyetemi évek alatt szerezzük meg ezzel kapcsolatban első tapasztalatainkat és szinte törvényszerű, hogy a csalódások és szakítások is velejárói az első nagy szerelmeknek. Ez alól csak nagyon ritkán van kivétel.

Néhányan biztonságot, garanciát remélve, a kudarcokat, veszteségeket és az ezzel járó szenvedést megspórolva bíznak abban, hogy ha nem létesítenek szexuális kapcsolatot, sem komoly kapcsolatot, akkor kevésbé sebződnek. Esetleg félnek az intimitástól, vagy nem tudják, hogyan kezeljék a szexualitást a saját életükben. Ha a családi közeg és a közvetlen barátok is ezt a beállítódást támogatják és részesítik előnyben, akkor többnyire megerősítést nyer, hogy a szex házasságon kívül tabu.

A szexualitáshoz való viszonnyal kapcsolatban a másik véglet is megfigyelhető. A fiatalok nagy része kíváncsi, tizenévesként olykor kardinális kérdéssé válik, hogy volt-e már szexuális kapcsolatuk, vagy sem. Próbálnak minél gyorsabban és diszkrétebben információhoz jutni, aminek legkézenfekvőbb módja az internet. Egyre jellemzőbb, hogy a mai kamaszok, különösen a fiúk – a pornó-filmeken szocializálódnak, ezért a szexuális magatartásformákat és szokásaikat, sokkal inkább ezek hatására alakítják majd ki. Ennek nagy csapdája, hogy amit ott látnak az nem a valóság. Körülbelül annyi köze van egy valódi szexuális együttléthez, akár egy filmnek a való élethez.

Létezik az arany középút is és szerintem az emberek legnagyobb része ebbe a köztes csoportba tartozik. Azaz: több hetes, néhány hónapos ismeretség után, egy meghitt, kölcsönös szereteten és elfogadáson alapuló, érzelmileg megalapozott komoly kapcsolat természetes velejárójának tekinti a szexualitást. Ezen az állásponton legalább annyi hívő osztozik, mint ahány ateista.

Mindenkinek önálló döntése és saját felelőssége hogy milyen elvek szerint és hogyan él. A szélsőségek soha nem vezetnek jóra. Az ember nem erőszakolhatja meg magát, de az ösztöneinket is érdemes józan ésszel kordában tartani. A szexuális élet szervesen beletartozik az egészséges párkapcsolatba.

Te mit gondolsz erről?