Roráte
2023. dec. 7., Dr. Klujber Valéria

Talán észrevettétek, hogy kora reggel, még sötétben, sokfelé misére mennek az emberek az adventi időszakban. Miért?

Az advent, vagyis a várakozás időszakának célja felidézni a Messiás születése előtti történelmi várakozást, felkészülni a karácsonyra és Krisztus második eljövetelére.
Ez az időszak, eredeti szándék szerint éppen annak ellenkezőjéről szól, mint amiről manapság: csöndről, elmélkedésről, bűnbánatról.
A vallásos emberek számára a roráte, a hajnali mise is a készülődés fontos része.
A roráte elnevezést az ünnepkör egyik - ószövetségi szentírási szövegen alapuló - énekének kezdő soráról kapta, melyet adventben énekeltek: „Rorate caeli de super". Harmatozzatok egek onnan felülről.
Régebben aranyos vagy angyali misének is hívták. Ez utóbbi arra utal, hogy a Szűz Mária tiszteletére mondott hajnali miséket mindig az Úrangyala elimádkozásával fejezték be.A roráte-szentmiséknek a katolikus egyházban kifejezetten csak az egykori Osztrák-Magyar Monarchia területén vannak hagyományai. Jelenleg is élő szokás hazánkon kívül, Ausztriában, Horvátországban, Csehországban és Lengyelországban.