Mi a közös 3-ban és 2000-ben?
2012. nov. 27., Zsiros Emese

Az Index soroztában szereplő Réka, Dávid és Réka hús-vér példák, jól megragadhatóan tükrözik vagy legalábbis árnyalják a mai magyar serdülőkről kialakult, átfogó képet. A legutóbbi kutatásunkban  megkérdezett hasonló korú (17 éves) 2068 tanuló válaszát néhány szempont mentén vetem össze velük.Bár a három fiatal egyikére sem jellemző, az ország egész területén élő megkérdezett 11. osztályos diákok többsége édesapjával és édesanyjával él. Egyszülős családban a megkérdezett gyerekek kb. ötöde, tizede valamelyik édes szülőjével és annak új partnerével, vagyis újrastrukturált családban él. Ha azt is figyelembe vesszük, hogy milyen településtípuson laknak, a fővárosiak kicsivel több mint fele, a vidéki nagy és kis városokban élők pedig kétharmada él teljes családban. B. Rékának két bátyja van. A két testvér a felmérésünkben a tanulók egyötödét, a három vagy több testvér jelenléte a diákok tizedét jellemzi. A megkérdezett gyerekek közel felének egy testvére van, kb. ötödük pedig egyke.

A három érettségiző a felmérés átlagához képest kevesebbszer találkozik személyesen barátaival: a fiúk közel fele, a lányok harmada válaszolta, hogy a hét 4-5 délutánján találkozik barátaival. A videó játékozásban sem a nagy többséget jelenítik meg, hiszen a kutatásban megkérdezett fiúk 44%-a tanítási napokon legalább 2 órát játszik számítógépen vagy játékkonzolon, a hétvégén pedig kétharmaduk teszi ugyanezt. A lányok negyede, tanítási napokon nyolcada tölt el hasonló mennyiségű időt naponta játékkal.

Dávid internetezéssel töltött ideje valóban általánosnak mondható, hozzá hasonlóan legalább napi két órát eltölt a neten a fiúk több mint fele, hétvégén pedig a háromnegyedük is. A lányok kb. fele, kétharmada a hétvégén számolt be legalább két óra netes számítógépezésről.

Mindhárom fiatal több időt áldoz a fizikailag passzív szabadidős tevékenységekre, mint a mozgásra. Sajnos hasonló helyzet jellemzi az „átlagos” magyar fiatalt is. Eredményeink értékelésekor elegendő fizikai aktivitásnak tekintjük, ha egy tanuló minden nap mozgott legalább mérsékelt intenzitással, legalább 60 percet. Ez a hasonló korú fiúk 18%-ára, míg a lányok 7%-ára volt jellemző 2010-ben.

Rendkívül hasznos egy nemzetközi szintű vizsgálat adatainak és trendjeinek leírása, de tudományosságából adódóan is, menthetetlenül száraz. A döntéshozók, szakemberek mellett a hétköznapi emberek számára kevéssé érdekes, egyenesen életidegennek tűnnek a kutatók százalékokkal tűzdelt, hosszasan körülírt, óvatosan megfogalmazott mondathalmazai. Jelentem, a szemléletváltás megtörtént, mára már a fiatalokkal foglalkozó kutatások is belátták, hogy nélkülözhetetlen a fiatalok megszólítása és bevonása a folyamatokba. Mi több, a kommunikáció az eredmények felhasználását segíti elő.
Hasonló elgondolás mentén született meg a tinivagyok.hu honlap is.