Tisztában vagy a jogaiddal?
2019. nov. 20., kidsnews

November 20. a gyermekek jogainak világnapja

2001 óta ezen a napon felhívást intéznek a világ országaihoz, hogy támogassák és védelmezzék a gyermekek 1959. évi ENSZ deklarációban megfogalmazott jogait. 1989-ben ezen a napon fogadta el az ENSZ Közgyűlése a Gyermekek Jogairól szóló Egyezményt.

A Gyermekjogi Egyezmény

A Gyermekjogi Egyezmény, a gyermekjogok nemzetközi szabályozásának a legfontosabb gyermekjogi jogforrása. Az egyezmény három fő pillérre épül: a védelemre, a gondoskodásra és a részvételre.

A védelem joga alapján a gyermekek testi, szellemi és erkölcsi védelme kötelessége mindenkinek, aki a gyermekekkel érintkezik, legyen az a család vagy bármely más kisebb-nagyobb közösség, sőt, a gyermekeknek a jogalkotó szemében is prioritást kell élvezniük.

A gondoskodás joga alapján a gyerekeknek alanyi jogon jár az ellátás, a táplálás, a testi-lelki fejlődés. Joguk van a bennük rejlő szeretet, önbecsülés és tudás kibontakoztatásához, valamint ahhoz, hogy lehetőség szerint a szüleik neveljék fel őket.

A részvétel joga alapján a gyermekek tevőleges, alakító szerepre jogosultak azokban a döntésekben, amelyek róluk szólnak vagy velük kapcsolatosak. Véleményüket, érzéseiket szabadon elmondhatják, és egyéb módon is kinyilváníthatják.forrás: kidsnews