Halottak napja
2019. nov. 1., OBDK

Mindannyiunknak vannak és lesznek halottai. A megemlékezés ünnepéhez kapcsolódva egy fontos kiadványra hívjuk fel a figyelmet.

"A kiadvány célja az elhunytakkal kapcsolatos főbb teendők összefoglalása, kitérve az egészségügyi dokumentációval, a boncolással, szerv- és szöveteltávolítással, valamint a temettetéssel kapcsolatos kérdésekre is.
Az elhunyt betegeknek a jogképessége megszűnik. Az emberi méltósághoz és a jó hírnévhez való jogból levezetve a holttest méltóságának és fizikai integritásának sérelme az élő ember sérelméhez hasonló megítélést kap. Az emberi méltóság része a kegyeleti jog gyakorlása, amely a túlélők joga halottjuk emlékének megőrzésére. Ennek részét képezi az is, hogy a hozzátartozók halottaikat méltó módon eltemessék. A holttesten végzett eljárások, egészségügyi beavatkozások alkalmasak lehetnek arra, hogy esetleg megsértsék a hozzátartozók gyászát, a halott emlékének megőrzését, ezért fontos azok szabályozott, a halott méltóságának sérelme nélküli megtörténtének biztosítása.

A beteg önrendelkezési jogának keretében szabadon dönthet arról, hogy mely egészségügyi beavatkozások elvégzésébe egyezik bele és a törvényi korlátozások keretei között melyeket utasít vissza. A cselekvőképes beteg megfelelő formában megnevezheti azt a személyt, aki helyette a beleegyezés és visszautasítás jogát gyakorolja. Az elhunytnak azonban nincs ilyen lehetősége, ezért a jogszabályok kereti között a hozzátartozók gyakorolhatják kegyeleti jogaikat.

A betegjogi képviselő egyedi ügyben általában kizárólag a betegtől kapott meghatalmazás keretei között járhat el. Haláleset bekövetkezésekor a betegjogi képviselő az elhunyt hozzátartozójának megbízása alapján – a hozzátartozó által adott meghatalmazás keretei között – segíti az elhunyt jogainak érvényesülését az egészségügyi intézmény működésével kapcsolatban tett panasz tekintetében."

A kiadványt letöltheted innen:

http://www.obdk.hu/UserFiles/kegyeleti_kiadvany.pdf