AndroiDiéta
MOL tehetséggondozásért díj
2014. máj. 19., MOL

Jelöld tanárodat, edződet december 31-ig. A díj értéke félmillió forint.
A cikkből minden kiderül, olvasd tovább!

Ön is ismeri
- azt az áldozatkész, lelkes tanárt, szakembert, aki gyermekét jó tanácsokkal látta el és
külön szakkörökön segítette az iskolai felkészülésben vagy a tanulmányi
versenyeken?
- azt az edzőt, aki jó szemmel kiemelte és a neki legmegfelelőbb sportágban segítette
készségei, képességei fejlesztésében gyermekét?
Ön is emlékszik
- arra a szeretett tanárára, aki elindította a pályán, akihez később is mindig fordulhatott
jó tanácsért, szakmai támogatásért?

Segítsen nekünk megtalálni őket!
Szeretnénk a fiatal tehetségeket felfedező tanárokra, nevelőkre, edzőkre felhívni a
közvélemény figyelmét. Ők azok, akik a háttérből segítik tanítványaik első lépéseit,
áldozatvállalásuk, munkájuk nagyban hozzájárul egy-egy fiatal képességeinek
kibontakozásához. Ösztönzik, mellettük vannak, keresik számukra a továbblépés
lehetőségét, felkészítik őket a versenyekre, pályázatot nyújtanak be helyettük. Tudásuk
továbbadása több generációt segít újabb és újabb eredményekhez. Munkájuk ritkán kerül
előtérbe, nevüket ritkán említik az eredmények mellett. Különmunkájuk általában sem
erkölcsileg, sem anyagilag nem kapja meg a szükséges elismerést.

Ha ismeri, jelölje őket a MOL Tehetséggondozásért Díjra!

A jelölés módja
- Jelölni a jelölt nevének, elérhetőségének megadásával és rövid indokolással lehet, amely
tartalmazza a jelölt pályafutásának néhány kiemelkedő állomását, amelyek az elismerést
indokolják (szakmai eredmények, közösségi munka, tanítványok legjobb eredményei stb.).
- Kérjük, minden esetben adja meg saját elérhetőségét is, hogy visszajelzést tudjunk küldeni
a jelölésről.
- Jelölést bárki benyújthat, egyénileg vagy csoportosan.
- Jelölést kizárólag online módon lehet benyújtani.

Kik lehetnek jelöltek?
Tanárok, edzők, nevelők,
- akik 10-18 év közötti fiatalokat oktatnak, nevelnek, segítenek, képeznek, kísérnek,
vagy diákcsoportok, csapatok fejlődését segítik, szakköröket vezetnek, diákjaik
iskolán kívüli tevékenységét, szakmai pályafutásukban történő elindulását önzetlenül
és eredményesen segítik; 2
- akik figyelnek azokra a gyerekekre, akiknek egyébként családi hátterük vagy anyagi
lehetőségeik miatt nem, vagy csak kevés lehetőségük lenne arra, hogy
kiemelkedjenek, fejlődjenek, továbblépjenek;
- akik olyan fórumokat hívtak életre (versenyek, találkozók, alapítványok, egyesületek,
önképzőkörök stb.), amelyek elősegítették a gyerekek és fiatalok továbblépését,
tehetségük kibontakoztatását;
- akik több évtizedes pályafutásuk során bizonyították, hogy szakmai és emberi
kvalitásaik miatt egyaránt érdemesek az elismerésre, akik a nevelők, tanárok,
sportági edzők közösségének a megbecsülését, elismerését is bírják.

A programnak nem célja, hogy óvodapedagógusok és tanítók munkáját elismerje. Az ilyen
jelöléseket nem tudjuk fogadni.
A programnak nem célja, hogy határon túli magyar anyanyelvű tanárok munkásságát
elismerje. Romániában élő és dolgozó tanárok és edzők munkájának díjazását partner
alapítványunk, a Fundatia Pentru Comunitate vállalja fel. (www.pentrucomunitate.ro)

A jelölések értékelése, döntés
A legérdemesebb jelöltek közül évente egyszer az Új Európa Alapítvány kuratórium 4-4
személyt választ ki a sport, valamint a művészet-tudomány-kultúra területeiről, és a MOL
Tehetséggondozásért díjban részesíti. A Tehetséggondozásért díj anyagi és erkölcsi
elismerés, a díj értéke 500.000 forint személyenként.

A jelölések benyújtása folyamatos, a jelöltek közül évente egyszer választ az Új Európa
Alapítvány kuratóriuma. 2014-ben december 31-ig várjuk a jelöléseket, amelyekről
várhatóan 2015. február elején dönt a kuratórium és azt követően adja át a díjakat.

Online jelölés:www.ujeuropaalapitvany.hu, www.mol.hu
Infovonal: (40) 180 280 (munkaidőben)