5 lépcsős hulladék hierarchia
2014. aug. 21., kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu

A szelektíven gyűjtött hulladékot újrahasznosítják, legyetek nyugodtak, de ezen a Magyarországon jól működő rendszeren túl is érdemes végiggondolni a szemét keletkezésének okait.

Na nem az a szelektív gyűjtés, amit a képen látunk! A gyűjtők MELLÉ semmit ne tegyetek, mert ezzel csak okot adtok a további szemétlerakásra és a vége az lesz, hogy megszüntetik a hulladékgyűjtő-szigetet.

"Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását." (2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról c. törvény II. Fejezetének 4. pontja és 4. §-a alapján)
A valóság és a kívánt eredmény, sajnos örök ellentéte egymásnak. A valóság a gazdasági berendezkedés és az "üzleti filozófia" (kalmárlogika) miatt a probléma konzerválása (okozatra irányuló kezelés): ha fenntartjuk magát a problémát, akkor az rövidtávú hasznot hoz. A kívánt eredmény pedig a MEGELŐZÉS-t (okra irányuló tevékenység) helyezi előtérbe, ami persze sok áldozatot követel, főleg pénzügyi és viselkedésbeli áldozatot, viszont hosszú távon jóval több haszonnal jár! Papíron már a megelőzés a prioritás, és ez teszi talán igazán nevetségessé a mai állapotot.

A lépcsők:
1. Megelőzés (prevention)
2. Újrafelhasználás (re-use)
3. Hasznosítás (re-cycle)
4. Egyéb hasznosítás (recovery)
5. Lerakás (disposal)


Józan paraszti ésszel is a megelőzés a legfontosabb (ez a józan parasztok idejében nem is volt kérdés)! Ha államilag nem kerül előtérbe a környezet és a társadalom jól-léte, akkor a társadalomnak magának kell jó döntéseket hoznia.
Rengeteget tehetünk a saját szintünkön, hogy a keletkező hulladék mennyisége kisebb legyen és a további lépcsőkre már csak kevés hányad juthasson. Jól nézzük meg, mit veszünk a pénzünkön, hisz ezáltal voksot adunk az adott termékre és annak előállítójára. Tudjuk vajon kiket támogatunk egy bevásárlás során és hogy kikhez vándorol pénzünk?